Ergoterapi & traumeterapi

Ergoterapi & traumeterapi

Terapi til børn og terapi til voksne, – i dit hjem eller i min praksis.
Jeg er Birgitte de Boer og jeg tilbyder Ergoterapi og Somatic Experiencing Traumeterapi . Nerven i begge professioner er den kropslige og sensoriske opmærksomhed.

Med lang erfaring som børneergoterapeut, kan jeg tilbyde vejledning til forældre og / eller personale ift. barnets sansemotoriske udvikling. Min vejledning bygger på barnets ressourcer og engagement og kan inddrages i hverdagens gøremål og samspil. Vejledningen er konkret, legende og udviklende.

Med SE traumeterapi kan jeg tilbyde terapi, som kan hjælpe barnet igennem voldsomme og overvældende oplevelser. Terapien justeres efter barnets ressourcer og alder. Terapien er legende og i en vekslen mellem små lege og samtaler. Forældrene er altid med og inddrages i sessionerne.

Med SE-traumeterapi tilbyder jeg terapi til voksne som har oplevet overvældende eller traumatiske hændelser. Det kan være oplevelser, hvor man passivt har set voldsomme ting ske, eller livsforløb hvor kroppen har været i en stresstilstand.

Kroppen er i beredskab og kan “låse sig” i fysisk ubehag og / eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. 

Et traume er en kropslig sansning, som kræver tryghed  før forandring kan ske. Jeg skaber en tryg ramme med fokus på ressourcer samt tid til at kroppen nænsomt kan arbejde med forløsning af traumet.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon eller gennem kontaktsiden , samt få en indledende telefonisk samtale.