Ergoterapi & traumeterapi

Traume, krise eller stresstilstande

… kan være oplevelser, som lagres og bæres i kroppen, – min opmærksomhed er på kroppens sansninger og genskabelse af et mere fleksibelt nervesystem

Somatic Experiencing

At tale om et traume eller krise, kan på et splitsekund, aktivere kropslige og følelsesmæssige reaktioner, – kroppen husker traumet. Reaktionerne kan være svære at ”tæmme”, og i ønsket om at beskytte sig selv, lader man være med at snakke om det.

Kroppen kan bære meget, men når mængden af udfordringer og belastningen af nervesystemet stiger, så bliver kroppen nød til at reagere.

Traumeterapien som jeg tilbyder er Somatic Experiencing (SE). Metoden bygger på viden om kroppens iboende kraft til at ”finde gennem” traumet. SE tager udgangspunkt i de sansninger og/eller fornemmelser som opleves i kroppen.
Jeg tilbyder denne nænsomme traumeterapeutiske metode, med fuld opmærksomhed på kroppens fortælling og dine oplevelser. I det samspil skabes mening og opbygning af et mere balanceret fundament.

Læs mere om Somatic Experiencing (SE) her.

Safe and Sound Protocol (SSP)

SSP er musik som du kender til, men hvor de høje og lave frekvenser er fjernet. Metoden kan hjælpe ud af uhensigtsmæssige mønstre og henimod et mere stabilt fundament, hvor det er mere trygt at være i relation med andre.
Jeg tilbyder SSP forløb med tæt guidning og løbende evaluering. SSP kan anvendes som enkeltstående forløb eller som forberedende del til et andet traume- eller behandlingsforløb.

Læs mere her: