Ergoterapi & traumeterapi

Børn skal
indtage verdenen igen

Jeg understøtter forældre til børn som har motoriske og sensoriske udfordringer, samt tilbyder traumeterapi til børn og deres forældre.

Sanseintegration

Børn kan have brug for særlig støtte til den sansemotoriske udvikling. Børnene skal udvikle stærke og fleksible kroppe, samtidig med at de skal lære at sortere i de mange sanseindtryk, som de hele tiden møder. Det er et kæmpe arbejde.
Der kan være mange forskellige årsager til at barnet ikke udvikler sig sansemotorisk. Nogle gange er det primært det motoriske, som udfordrer barnet. Andre gange det sanserne, som i det skjulte gør verden svær at være i…. og oftest er det en kombination af begge dele.
Jeg tilbyder vejledning til forældre, plejeforældre og personale, som gerne vil støtte barnet i den sansemotoriske udvikling. 

Klik her for at læse mere:

Traumeterapi

Børn har et umodent og skrøbeligt nervesystem. Voldsomme og overvældende hændelser kan opleves så intenst, at trygge rammer og kærlige forældre/omsorgsgivere ikke kan berolige tilstrækkeligt. Oplevelsen har sat sig i kroppen og barnet har svært ved at ”kommer videre” i sin udvikling. Det høje beredskab kan få betydning for  barnets fysiologi, barnets sind og sociale relationer 

Jeg tilbyder Somatic Experiencing® (SE) terapi til barnet som har haft voldsomme eller overvældende oplevelser i livet.
Legen er barnets vej gennem traume. Jeg hjælper nænsomt barnet tilbage til et mere smidigt og fleksibelt nervesystem.
Barnets vigtigste ressource er forældrene og de inddrages naturligt i terapien.

Klik her for at læse mere:

Forældre til barnet

Det er hjerteskærende at have oplevet ens barn være i voldsomme situationer, eks. ved indlæggelser, sygdom, uheld eller lign. Det kan bringe en forælder ind i sit eget traume, – også selvom barnet er kommet godt videre, kan forælderen stadig føle sig fastløst i bekymring og mistrivsel.
Jeg tilbyder Somatic Experiencing® traume terapi, som er en kropslig og nænsom terapi.

Klik her for at læse mere: