Ergoterapi & traumeterapi

Sansemotoriske færdigheder

Vær mindre bekymret og få nye redskaber til at hjælpe barnet, – jeg løber gerne med.

Motoriske færdigheder
Vi kan være bekymret for hvorfor vores barn ikke kan trille, kravle eller gå. Der kan være flere årsager til at barnet ikke udvikler sig motorisk i helt samme tempo som andre børn. Når det sker, er det vigtigt at denne bekymring erstattes med viden og konkrete handlemuligheder i hverdagen. Jeg vil gerne “klæde barnets forældre eller andre nære voksne godt på” til at imødekomme barnets behov for støtte. 
Med udgangspunkt i barnets hverdag og ressourcer kan den ergoterapeutiske vejledning til forældre, plejeforældre og personale, ofte gøre forskellen. Min vejledning vil give jer en grundviden, så I ved ” hvad vi skal gøre og hvorfor?” Opmærksomhed vil være hvor barnet er i sin udvikling og med små  justringer, nye lege og et lidt ændret fokus kan vi hjælpe barnet.

Barnets trivsel og glæde øges i kraft med at de føler de kan bevæge sig og opleve verdenen på egen hånd.  Når først barnet har fået én ny god oplevelse så motiverer det til endnu en ny bevægelse, – og en god udvikling tager fat.

Sensoriske færdigheder
Vi kan være bekymret for hvorfor vores barn er utryg, urolig eller ked når der er mange mennesker eller omgivelserne er livlige. Det er igen vigtigt at denne bekymring ændres til handlemuligheder. Allerede inden barnet kan bevæge sig rundt, oplever barnet mange sensoriske indtryk. Det er bl.a. lyde, bevægelser, berøring, smage og lugte. Det er en stor sorteringsopgave, som vi ofte tager for givet. Barnet skal i sin opvækst lære at “skubbe” nogle sanseindtryk i baggrunden samtidig med at de skal “trækker” andre indtryk op på 1. række.

Hvis dette sensoriske “sorteringsarbejde” er svært for barnet, kan verden være ganske overvældende og meget energikrævende.  Sammen med forældre og andre nære voksne vil vi være nysgerrige på, hvilke sanseindtryk der fylder “for meget” og hvordan vi kan hjælpe barnet. Målet er at barnet trods sine sensoriske udfordringer kan deltage familiens rytme og aktiviteter.

Mit tilbud til forældre og personale
Med mange års erfaring som børneergoterapeut (børn fra 0-6 år) i kommunalt regi, vil jeg kunne tilbyde vejledning til forældre/plejeforældre og personale ift. at støtte barnets sansemotoriske udvikling. Jeg har en bred erfaring inden for mange problematikker, som med den rigtige målrettet indsats, kan sætte gang i den gode udvikling.

 • svært ved at ligge på maven
 • svært ved at kravle, sidde og komme op og stå
 • svært ved at gå
 • svært ved at spise
 • svært ved at finde ro
 • svært ved at sove
 • svært ved at sortere i sanseindtryk som eksempelvis:
  • at røre ved maden
  • at modtage berøring
  • at klare mange lyde
  • at tage eller have tøj på