Ergoterapi & traumeterapi

Somatic Experiencing® (SE)

 … en kroplig tilgang i behandling af traumer og kriser.

Et traume 

I traumebetegnelsen skelnes der mellem tilknytningstraumer og choktraumer. Med tilknytningstraumer menes traumer hvor barnet har været udsat for en uhensigtsmæssig opvækst med vedvarende belastning. Et choktraume består af en eller flere enkeltstående og meget overvældende oplevelser som  eksempelvis ulykker, operationer, fødsler og vold. 

Følsomheden overfor et traume er forskellig fra person til person, da traumet ikke er i selve hændelsen/oplevelsen, men er i personens nervesystem. Jo yngre vi er er og jo mere belastet vi er, jo større er risikoen for at vores nervesystem overvældes. Vi får svært ved at anvende vores mestringsstrategier og traumet ” sætter sig” i vores krop.

I perioder i livet er vi nødsaget til at skubbe overvældende oplevelser bag os. De kropslige sansninger forbliver i kroppen, dog mere eller mindre skjult. De ligger og tager en del af vores samlede energi i hverdagens opgaver.

At kroppen husker, oplever vi eks. når vi møder dufte, smage, stemmer, lyde og stemninger, som – meget hurtigere end hjernen, kan nå at tænke, – sætter kropslige reaktioner i gang. Det kan være kulde, varme, ondt i maven, åndenød mv. Måske kommer vi endda til at sige noget, som vi slet ikke havde tænkt igennem – og vi føler os fastlåst i at kunne handle hensigtsmæssigt.

Nervesystemet belastes
Kroppen kan bære meget, men når mængden af udfordringer og belastningen af nervesystemet stiger, så bliver kroppen nød til at reagere. Et presset menneske er et presset nervesystem og helt naturligt vil kroppen reagere.

Eksempelvis:

Mennesket prøver at “kæmpe eller flygte” og vil måske gradvist opleve at de reagerer anderledes end de plejer. Det kan være at han/hun er mere på vagt, mere skeptisk, mere usikker, mere konfronterende og/eller har større behov for at have mere kontrol. Personen som ellers er god til og regulere sig, registrerer at der er “noget andet”, som “overruler” dagligdagens ellers normale reaktionsmønstre.

Eksempekvis:

Når mennesket er i en intens og/eller en længerevarende belastning kan kroppen “lukke ned” og blive “fastlåst”. Denne  belastning  kan vise sig ved andre kropslige og sanselige reaktioner, som eksempelvis:

Kroniske smerter, Migræne, Depression, Angst,  Koncentrations- og hukommelse problemer, PTSD (posttraumatisk stressreaktion)

Særligt for børn

Barnet kan også bære et traume med sig, men i modsætning til den voksne, har de ikke sammen mulighed for at sætte ord på det oplevede og de kropslige oplevelser, som barnet har. I SE-terapien til børn er forældrenes viden om barnets historie, derfor meget vigtig. Jeg vil altid have talt med forældrene flere gange inden terapien med barnet igangsættes. Forældrene er altid til stede i terapien, så forældrene er en del af processerne i terapien.

Baggrunden for at lave SE-terapi med børn kan eksempelvis være, at barnet har oplevet noget meget overvældende, og

  • kan ikke finde tryghed i den naturlige nærhed og omsorg som gives af forældrene/omsorgspersoner.
  • barnet ændrer sin adfærd til at blive mere vred på sig selv eller andre, – eller ændrer sig modsat til at blive mere indadvendt, usikker, tilbageholdende og/eller tilpasser sig unaturligt omgivelserne.
  • Barnet er mere bekymret, angst, træt og har måske svært ved at koncentrere sig.

Kroppen husker og heler
I SE-terapien anvendes kroppen som en ressource, da det er ved hjælp af kroppen at vi får bearbejdet og forløst vores traume, krise, eller stresstilstand.

SE terapien vil afhjælpe afgrænsede traumehændelser, hvor mennesket har været udsat for pludselige og intense hændelser, som eksempelvis trafikuheld mv. SE terapien kan også være en nænsom kropslig tilgang i arbejdet med personlige belastninger og kriser, som eksempelvis fødselsdepression, stress på arbejde , sygemelding og skilsmisse.

Somatic Experiencing® er udviklet af Peter A. Levine Ph.D. i psykologi og biofysiologi. Hvis du vil læse mere om denne metode, så se mere på den danske SE forenings hjemmeside.