Ergoterapi & traumeterapi

Persondatapolitik

Samtykke til håndtering af personoplysninger:
I forbindelse med et terapeutisk forløb registreres og opbevares dine kontaktinformationer og arbejdsnotater fra terapierne. Hvert forløb starter med at du skal afgive samtykke, enten mundtligt ved første samtale som registreres eller tilsendt link via mail.

Behandling og opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger omfatter følgende:

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Kontaktinformation (telefonnr. og adresse)
  • Alder (ikke cpr)
  • Helbredsoplysninger (oplysninger omkring trivsel og belastninger, temaer som er arbejdet med i terapien)

Oplysningerne opbevares elektronisk på forsvarlig vis i forhold til gældende lovgivning om persondataforordning (GDPR). Alle oplysninger er omfattet af tavshedspligt og fortrolighed.

Brugen er disse notater er udelukkende til arbejdsbrug for Birgitte de Boer og deles ikke med andre personer, virksomheder eller organisationer.

Jeg har baggrund som autoriseret sundhedsperson (ergoterapeut) og er omfattet af Sundhedsloven, hvorunder patientjournalen skal gemmes 5 år.

Du kan ønske din journal slettet straks, ved afslutning af forløbet.

Ved ny opstart af forløb oprettes ny journal, hvilket kræver nyt samtykke

Bogføring og regnskabsoplysninger
Følgende oplysninger opbevares i https://terapeutbooking.dk/ i 5 år, jævnfør lov om bogføring- og regnskabsoplysninger (https://skat.dk/) :

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Kontaktinformation (telefonnr. + adresse)
  • Fakturaer for sessioner

Tilbagetrækning af dit samtykke
Du kan altid trække dit samtykke tilbage og ønske din journal slettet.
Dette kan du gøre ved at kontakte Birgitte de Boer på e-mail: post@birgittedeboer.dk. Tilbagetrækning af samtykke gælder fra anmodningsdato og fremadrettet.

Databehandleraftaler
Booking- og journalsystemet Terapeutbooking
Server for hjemmeside: pressable.com
Server for e-mail: One.com

Dataansvarlig
Birgitte de Boer
Rosendalen 6
4500 Nykøbing Sj.
post@birgittedeboer.dk
tlf: 30484218