Ergoterapi & traumeterapi

Safe and Sound Protocol (SSP)

SSP er en lytteterapeutisk metode som stimulerer vagusnerven og kan anvendes til børn, unge og voksne.

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er amerikansk psykiater og internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi. Steven Porges´ udvikling af SSP, startede med det formål at afhjælpe børn og voksnes sensitivitet over for lyd.
Steven Porges har været i et tæt samarbejde med praktiserende terapeuter, bl.a. ergoterapeuter og SE-terapeuter, i udviklingen af SSP. I tilbagemeldingerne fra praksis er det klart, at SSP kan imødekomme en bredere målgruppe, som viser aftagning af stresstilstand, bedre følelsesmæssige balance, styrkelse af socialt engagement og kommunikation.

Det autonome nervesystem
Det autonome nervesystem er på arbejde hele døgnet og styres uden for vores vilje. Det anvendes bl.a. til at styre åndedræt, puls, appetit mm. Det autonome nervesystem overvåger os og regulerer os ift. hvor tryg eller urolig/ængstelig/belastede vi er i vores liv, – helt ned i hverdagens aktiviteter. Det autonome nervesystem regulerer os til ”at være i gang” eller til ”at være i ro”, – alt efter hvad aktiviteter kræver af os og hvordan omgivelser påvirker os.

Vagusnerven understøtter den beroligende del af det autonome nervesystem. Nerven er den længste nerve i vores krop. Den stimulerer vores indre organer, samtidig med at den også er kranienerve (den 10. kranienerve). Kranienerven er tæt placeret ved hørenerve og ansigtsnerve. Vagusnerven er forbundet med kroppens tilpasning til ro og hvile. Den er vores ” indre bremse”.

SSP medvirker til et tryggere fundament
I Steven Porges arbejde med lydsensitivitet fandt han ud af, at man vha. bearbejdet frekvenser i musik, stimulerer muskler, som er i det indre øre. De 2 muskler er forbindelsen mellem trommehinden og de 3 små knogler, – hammeren, stigbøjlen og ambolten. Når musikken, med passende frekvens, møder musklerne bliver musklerne mere fleksible og bedre til at regulere passende spændingsstilstande i trommehinden. Denne fleksibilitet betyder at lytteren bedre kan lukke generelle baggrundslyde ude, og bedre opfatte lyden af den menneskelige stemme. Når vi kan hører intonation/melodien og prosodien/fremførslen i andres stemmer, så kan vi også bedre tolke den givne situationen, vi er i.

Stimulering af det indre øres muskler stimulerer vagusnerven indirekte. Dette skyldes den tætte fysiske placering og samarbejde mellem vagusnerven og hørenerven. Der er ligeledes en tæt placering med ansigtsnerven. Gennem et SSP-forløb bliver lytterens egen ansigtsmimik mere nuanceret og hermed bedre afstemt i sin kommunikation til omverden.

I den polyvagale teori, beskrives vigtigheden i, at kunne tolke menneskers ansigter og lytte til deres toneleje, for at vi kan føle os trygge i deres nærvær. Med den lytteterapeutiske metode bedres evnen at tolke andres stemmer og andres ansigter. Tryghed øges og skaber tillid i egen deltagelse./

SSP-forløbet

SSP er et 5 timers lytte-terapeutisk program, hvor musikken som indgår er audio-teknologisk bearbejdet. SSP består af 5 times lytning til enten børne- eller voksenspor med bearbejdede musiknumre via hovedtelefoner. De 5 timer er fordelt over en individuel vurderet periode og under nær supervision af undertegnede.

Hvem kan have glæde af SSP
SSP er udviklet til at reducere lydfølsomhed for børn, unge og voksne.

Forskningsbaseret terapi har derudover vist gode resultater for en række målgrupper, eksempelvis børn, unge og voksne med sanseintegrations forstyrrelser, autisme og ADHD.

I samarbejdet med praktiserende terapeuter har metoden vist sig af have yderligere positiv effekt på eksempelvis følgende områder:

  • Traumerelateret tilstand
  • Socialt engagement
  • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament
  • Selvregulering / modtagelighed for ydre regulering
  • Ængstelse og stress
  • Kommunikation og samspil
  • Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration

Det er vigtigt at understrege af Safe and Sound Protocol er ikke et “quick-fix” til fuldstændig afbalancering af nervesystemet. SSP kan dog være et afgørende afsæt til et længere terapeutisk arbejde. SSP stabilisere og smidiggøre nervesystemet, så effekten af den efterfølgende terapi eller behandling er bedre. Efterfølgende terapier vil eksempelvis være psykolog, traumeterapeut, SE, osteopat, fysioterapeut mv.

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg er certificeret behandler af Safe and Sound Protocol, og laver både SSP forløb for børn og voksne.

  • Hvis forløbet er med børn er forældrene fuld inddraget og undervist i den polyvagale teori, således at de kan (som de tryggeste omsorgspersoner) hjælpe deres barn gennem forløbet. Jeg vil gennem hele forløbet være guidende og støttende.
  • Hvis forløbet er med voksne er jeg ligeledes undervisende. Jeg er guidende gennem forløbet, så lytteren altid føler sig tryg i forløbet.

SSP-forløbet vil kunne tilbydes som eneste intervention eller integreres det med igangværende forløb eller vejledning.

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems
Yderligere oplysninger fås via Integrated Listening.